Gyosei - naučné básně císaře Meiji

Meiji (čti Meidži)  byl 122. japonským císařem. Vládl od roku 1867 do roku 1912. 

V době jeho narození bylo Japonsko zaostalou feudální zemí vládnoucí pod šogunátem Tokugawa izolovanou od ostatního (průmyslového) světa. Jeho vláda byla známa jako období Meiji a během ní byly provedeny reformy, které Japonsko otevřely vlivu západní civilizace, modernizaci a industrializaci. Učinil z Japonska konstituční monarchii a začal budovat moderní armádu euro-amerického stylu. V době jeho smrti bylo již Japonsko důležitou rozvinutou světovou velmocí. 

Obvykle se tvrdí, že císař Meiji vyzařoval více ušlechtilosti, než kterýkoliv jiný vládce v japonské historii. Byl to velmi otevřený a citlivý muž s vyhraněným smyslem pro dobročinnost. Vysokým kvalitám císaře Meiji se však dostalo ocenění i za hranicemi Japonska. Tehdejší americký prezident Franklin Roosewelt vykonal návštěvu u císaře Meiji a měl s ním soukromý rozhovor. Svůj dojem z této návštěvy komentoval takto: " Neuvěřitelná osobnost císaře Meiji není srovnatelná s žádnou hlavou státu kdekoliv na světě, a to v žádném historickém období. Je to ten nejvelkolepější vládce a Japonsko se může prohlásit za šťastnou zemi, že jej má. Pod jeho péčí jistě dosáhne takového blahobytu, jakého ostatní nikdy dosáhnout nedokážou."

Císař Meiji byl znám jako velmi mlčenlivý člověk, jež vyjadřoval své vnitřní pocity prostřednictvím básní, kterých napsal více než 100.000 ve stylu waka. Jeho básně nebyly vždy pouze výchovné, opěvovaly rovněž japonské kulturní hodnoty. Usui Sensei obdivoval císaře Meiji do té míry, že nejvýznačnější básně vybral jako důležité směrnice pro duchovní vývoj svých žáků a 125 z nich sestavil do sbírky Gyosei.

...ukázka několika z nich:

  • Pokud se nacházíš na správné cestě, žádné nebezpečí světa tě nemůže ohrozit.
  • Cesta, jež byla určena Boží silou, je dále určována silou člověka.
  • Záležitosti obvykle naberou nečekaný průběh. Co musíš mít stále na zřeteli, je tvůj rozum.
  • Námitka upřímného člověka je znamenitým preventivním lékem.
  • Nepřátelství  vůči Vesmíru nebo kritika ostatních lidí ztratí opodstatnění v okamžiku, kdysi uvědomíme své vlastní chyby.
  • Voda se přizpůsobí nádobě, v níž je uchovávána. Přesto je však dostatečně silná, aby pronikla i skálou.

 (waka - je obecný pojem pro klasickou japonskou básnickou formu, jejíž verše se skládají z 5-7-5-7-7 slabik)

(zdroj kniha Jikiden Reiki, Tadao Yamaguchi) 

Vytvořte si webové stránky zdarma!