Jikiden Reiki - výuka stupňů Shoden & Okuden

Víte...

...co znamená Jikiden Reiki a jaký je rozdíl mezi ní a západní Reiki?

Jikiden Reiki je tradiční japonská metoda, jedinečné léčitelské umění přikládáním rukou či terapií na dálku, dodnes zachovaná v podobě a obsahu výuky, jak ji vyučoval Usui Sensei a jeho žák Hayashi Sensei. Vyznačuje se průzračnou čistotou techniky, klade důraz na praktickou práci s klientem a léčení jeho obtíží. V průběhu všech kurzů Jikiden Reiki obdrží žák každý den původní tradiční naladění na Reiki = Reiju.

Tzv. západní Reiki, tak jak se aktuálně praktikuje a vyučuje, se k nám dostala z Japonska, přes Ameriku a západní Evropu, a je tedy logicky často ovlivněna množstvím dalších myšlenek a představ, doplněná o další "prvky" z východních nauk a filosofií a naopak některé původní důležité části chybí, nebo jsou nepřesné či nekompletní. Nicméně díky tehdejší cestě metody Reiki z východu na západ ji dnes máme také k dispozici a její rozšíření je nebývalé a prospěšné komukoliv, kdo o to stojí.

...jak se liší systém výuky Jikiden Reiki a tzv. západní Reiki?

Škola Jikiden Reiki dbá na původní obsah a formu výuky a klade důraz na terapeutické praktické dovednosti žáka. Jako součást kurzů Jikiden Reiki se kromě jiného vyučuje i rozeznání a eliminace tzv. 5 stupňů Byosen (nahromaděnou škodlivou energií a toxinů v těle, a to s různou intenzitou a frekvencí). Dále nabízí účinné postupy při mentálním léčení nežádoucího chování, vlastností a psychosomatických obtíží, ale také např. účinnou japonskou terapeutickou poklepovou techniku "Kekko" (Ketsueki Kokan Ho) na podporu cirkulace krve a lymfy.

Studenti Jikiden Reiki se již v úvodu seznámí samozřejmě nejen s historií a hierarchií učitelů/zakladatelů Reiki v Japonsku, s pěti životními pravidly Reiki, (vč. jejich recitace v japonštině, působící jako mantra při hlasitém vyslovení - japonsky kotodama), ale i se správným využitím a kombinací původních symbolů Reiki při léčení. Je kladen důraz na konkrétní terapeutické postupy u jednotlivých fyzických obtíží, na vhodné pozice rukou při dávání Reiki, vnímání stupňů Byosen a na další praktické dovednosti důležité pro práci certifikovaného terapeuta či při autoterapii nebo v okruhu rodiny a blízkých.

...jaký je systém výuky jednotlivých stupňů Jikiden Reiki?

Původní systém výuky definoval Usui Sensei na 6 jednotlivých stupňů, dnes se již pro zjednodušení Jikiden Reiki uvádí jen 3 hlavní stupně v členění - žákovské (2 části) a učitelský (4 části):

1.stupeň Shoden (kompletní přímý léčebný postup přikládáním rukou a 5.stupnů Byosen)

2.stupeň Okuden (léčebný postup bez přikládání rukou, mentální léčení, dálkové léčení a dálkové mentální léčení psychických obtíží a nežádoucích vlastností a zlozvyků, plus rozšíření terapeutických postupů o další původní techniky Jikiden Reiki).

3. stupeň Shinpiden je lektorský (učitelský), viz níže:

a) Shihan-Kaku (asistent učitele, může již sám vyučovat/naladit* na 1.st. Shoden) podmínkou účasti je opakované absolvování 1. a 2.stupně, terapeutická praxe v požadované délce, zdokumentovaný rozsah a výsledky terapií min. 40 různým klientům a celkový počet 120 hodin provedených terapií).

b) Shihan (učitel) - podmínkou účasti na výuce je opět opakování předchozího stupně Shihan-Kaku, odučení minimálně 3 seminářů v souhrnném počtu min. 10 osob na stupeň Shoden, po absolvování může Shihan učit již i 2. stupeň Okuden.

c) Dai Shihan (velký učitel) - Učí stupně Shoden + Okuden + Shihan Kaku a Shihan. V Jikiden Reiki je jich aktuálně na světě jen několik, v Evropě je to např. Frank Arjava Petter  - viceprezident Jikiden Reiki Kenkyukai (institutu) a můj učitel (jeho práce a knihy - viz doporučená literatura ke stažení níže). 

d) Kaicho - (velký učitel, mistr), v JR je to president Jikiden Reiki Kenkyukai (institutu)  Tadao Yamaguchi).

Z tohoto přehledu je jasné, že máme stále možnost dalšího postupu a získávání nových znalostí, dovedností a praktických zkušeností práce s léčivou energií.  Lze jistě říci, že Reiki je určitém smyslu životní styl, filosofie a osobní cesta každého z nás. 

Absolventům semináře Jikiden Reiki bude předáno na konci kurzu osvědčení o absolvování a následně dostane poštou z Japonska i originální osobní certifikát v kaligrafickém provedení dle dosaženého stupně přímo z Institutu Jikiden Reiki Kenkyukai v Kyoto. Celkový průběh studia absolventů je evidován na stránkách Institutu Jikiden Reiki (jednotlivá absolvování u konkrétního učitele a případné opakování jednotlivých stupňů v rámci výuky JR).

Přeji krásné zážitky s energií Reiki a maximální využití jejího potenciálu pro sebe i pro ostatní..

Milena Moravcová, Shihan Kaku / Shihan v ČR.


*Japonci nepoužívají pojem "zasvěcení" , ale "naladění se na energii Reiki" (japonsky "Reiju"). Rovněž pojem "mistr" je pro ně synonymem skutečného mistrovství, např. v umění kaligrafie, bojových umění apod., ne titul pro absolventa kurzu Reiki.

Termíny kurzů v Pardubicích jsou na záložce Shoden a Okuden, dotazy a žádost o přihlášku můžete napsat na arcaneia@email.cz

Níže je seznam mnou doporučené literatury nad rámec seminárních script, v případě zájmu o další zajímavé materiály a informace: 

Vytvořte si webové stránky zdarma!