Jikiden Reiki - výuka stupňů Shoden & Okuden

Víte...

...co je Jikiden Reiki a jaký je rozdíl mezi ní a západní Reiki?

Jikiden Reiki je tradiční japonská metoda, jedinečné léčitelské umění přikládáním rukou, dodnes zachované v podobě, jak ji vyučoval Usui Sensei a Hayashi Sensei. Vyznačuje se průzračnou čistotou techniky, klade důraz na přímou práci s klientem a léčení jeho obtíží. Během každého třídenního kurzu Jikiden Reiki (24 výukových hodin) obdrží žák 3 x původní tradiční zasvěcení (naladění na Reiki)

Tzv. západní Reiki, tak jak se aktuálně praktikuje a vyučuje, se k nám dostala z Japonska, přes Ameriku do Evropy, je logicky silně ovlivněna množstvím západních myšlenek a představ, doplněná o další "prvky" z východních nauk a filosofií. 

...jak se liší systém výuky Jikiden Reiki a tzv. západní Reiki?

Škola Jikiden Reiki dbá na tradiční obsah výuky a klade důraz na terapeutické praktické dovednosti žáka. Jako součást terapie Reiki se vyučuje rozeznání a eliminaci tzv. 5 stupňů Byosen (místo s nahromaděnou škodlivou energií, jejich intenzitu a frekvenci), nabízí další postupy při mentálním léčení nežádoucího chování a poruch a také např. závěrečnou speciální japonskou aktivační poklepovou masáž Kekko na podporu cirkulace krve.

Studenti Jikiden Reiki se již v úvodu seznámí samozřejmě nejen s historií a hierarchií učitelů/zakladatelů Reiki v Japonsku, ale i s pěti životními pravidly Reiki, (vč. jejich recitace v japonštině, působící jako mantra při hlasitém vyslovení - japonsky kotodama). Je kladen důraz na konkrétní terapeutické postupy u jednotlivých fyzických obtíží a nemocí, pozice rukou a vnímání Byosen a další specifické znalosti důležité pro práci certifikovaného terapeuta.

...jaký je systém udělování jednotlivých certifikací absolventům Jikiden Reiki?

Původní systém Jikiden Reiki se vyučoval v 6 stupních (odpovídajících 4 západním).

Dnes se Jikiden Reiki učí v následujícím členění na stupně:

1.stupeň Shoden (kompletní přímý léčebný postup přikládáním rukou a 5.stupnů Byosen), 2.stupeň Okuden (léčebný postup bez přikládání rukou, mentální léčení, dálkové léčení a dálkové mentální léčení psychických obtíží, plus rozšíření terapeutických postupů o další původní techniky Jikiden Reiki).

3. stupeň Shinpiden je již lektorský, skládající se ze stupňů:

a) Shihan-Kaku (asistent učitele, který může již sám vyučovat/naladit* na 1.st. Shoden) podmínkou účasti je opakované absolvování 1. a 2.stupně, poskytnuté a zdokumentované terapie min.40 různým klientům a celkový počet 120 hodin provedených terapií).

b) Shihan (učitel) - podmínkou účasti na výuce je opět opakování předchozího stupně Shihan-Kaku, odučení a naladění min. 10 osob na stupeň Shoden, po absolvování může učit již i Okuden,

c) Dai Shihan (velký učitelJikiden Reiki - aktuálně jich je na světě jen několik) a v Evropě je to např. Frank Arjava Petter (viz. doporučená literatura ke stažení níže)

d) Kaicho - (president Jikiden Reiki Kenkyukai (institutu)  Tadao Yamaguchi).

Z tohoto přehledu je jasné, že se jedná o proces, životní styl a osobní kvalitu terapeuta, jeho praktické zkušenosti a dovednosti. Absolventům Jikiden Reiki School přijde certifikát dle dosaženého stupně přímo z Institutu Jikiden Reiki Kenkyukai v Japonsku. Celkový průběh studia je evidován (jednotlivá absolvování a opakování jednotlivých stupňů).

*Japonci nepoužívají pojem "zasvěcení" , ale "naladění se na energii" (japonsky "Reiju"). Rovněž pojem "mistr" je pro ně synonymem skutečného mistrovství, např. v umění kaligrafie, bojových umění apod., ne titul pro absolventa kurzu Reiki.

Termíny kurzů v Pardubicích jsou na záložce Shoden a Okuden vč. přihlášek ke stažení, dotazy můžete napsat na arcaneia@email.cz

Stáhněte si seznam doporučené podpůrné literatury ke studiu: 

Vytvořte si webové stránky zdarma!