Blok Shoden + Okuden

Blok stupňů 1.Shoden + 2.Okuden

 • Jikiden Reiki - blok 1+2 - Shoden +Okuden - pětidenní certifikovaný kurz zaměřený na praktické využití a nácvik prezenčního i dálkového léčení fyzických, mentálních a psychosomatických obtíží pomocí JR terapie, včetně dalšího komplexu původních praktických technik Jikiden Reiki (24 - 28.října 2024, tj. čtvrtek až pondělí/svátek) v Pardubicích, cena 13.000 Kč vč. drobného občerstvení, nápojů a lehkého oběda během semináře  - počet účastníků min. 2, max. 6 osob 

 • Obsah semináře: /program je orientační a může se v průběhu výuky přizpůsobit potřebám účastníků

 • 1.den - 9,30 - 17,30h
 • Zahájení, program, představení
 • Hierarchie výuky a certifikace
 • Historie, zakladatelé
 • Rozdíly západní a Jikiden Reiki
 • Cíle Jikiden Reiki Institutu
 • Tři pilíře Reiki
 • Kanji, Shirushi, Kotodama, Jumon
 • Gokai - 5 životních pravidel Reiki - česky a japonsky
 • Básně císaře Meiji
 • Meditace, naladění Reiju
 • Reiki Mawashi - skupinové ošetření v kruhu (ramena)
 • Reiji-Ho - napojení se na Reiki, prosba o léčení

 • Reiki Dai - ošetření na lehátku, praxe

 • 2.den - 9,00 - 17,30h

  • Chyrio - ošetření korunní čakry a následování vedení
  • Gokai - 5 životních pravidel Reiki - recitace japonsky
  • Gassho - meditační modlitba a soustředění)

  • Meditace, naladění Reiju
  • Reiki Okuri - skupinová terapie v kruhu (dlaně)
  • Základní terapeutické pozice + samoléčení
  • Přirozený léčebný proces těla, kalný proud, tenký papír
  • Stupně Byosen - základní principy, rozlišení, terapeutický postup
  • První symbol Jikiden Reiki
  • Reiki Dai - ošetření na lehátku, praxe
  • Doporučená literatura, viz seznam

  3.den - 9,00 - 17,30h

  • Gokai - 5 životních pravidel Reiki - recitace japonsky
  • Meditace, naladění Reiju
  • Stupně Byosen - příklady použití, rozlišení, praktická část
  • Shizen Joka Ryoku - přirozená samočistící schopnost těla - 2 stupně
  • Heikin Joka - vyvážená očista-ošetření obou polovin těla
  • Prvky východní medicíny (párové orgány, souvislosti, dopady)
  • Cílené terapeutické pozice při konkrétních obtížích, nemocech
  • Kekko - japonská aktivační technika na rozproudění krve a lymfy
  • Reiki Dai - ošetření na lehátku, praxe
  4.den - 9,00 - 17,30
  • Opakování základních pojmů - Kanji, Shirushi, Kotodama, Jumon
  • Stupně Byosen - příklady použití, rozlišení, opakování + dotazy
  • Gokai - 5 životních pravidel Reiki - recitace japonsky
  • Meditace, naladění na energii Reiki - rituál Reiju
  • Reiki Mawashi - skupinové ošetření v kruhu (ramena)
  • Jiko Sei Heki Chiryo- psychické ošetření zlozvyků a poruch chování + psychosomatická onemocnění vnitřních orgánů + psychosomatická onemocnění kostí, svalů, ...
  • Druhý symbol Jikiden Reiki - shirushi + kotodama dle 3 druhů mentálního ošetření Sei Heki
  • Enkaku Chiryo - dálkové léčení fyzických obtíží
  • Principy a technika dálkového ošetření fyzických obtíží
  • Třetí symbol Jikiden Reiki - Jumon + Kotodama
  • Reiki Dai - trénink ošetření, praxe

  • 5.den - 9,00 - 16,30h
  • Gassho - (meditační modlitba a soustředění)
  • Reiji-Ho - napojení se na Reiki, prosba o léčení
  • Gokai - 5 životních pravidel Reiki - recitace japonsky
  • Meditace, naladění na energii Reiki - rituál Reiju
  • Reiki Okuri - skupinová terapie v kruhu (dlaně)
  • Enkaku Sei Heki Chiryo - dálkové léčení psychických a psychosomatických obtíží
  • Reiki Dai - nácvik dálkového fyzického a dálkového mentálního ošetření
  • Kekko - japonská aktivační technika na rozproudění krve a lymfy - opakování, praxe
  • Shrnutí, dotazy
  • Závěrečný rituál se svíčkami - Reiki Kokan (výměna Reiki mezi učitelem a žákem)
  • Předávání osvědčení o absolvování kurzu Shoden/Okuden

Absolventi budou zapsáni v databázi praktikantů na stránkách Jikiden Reiki Institute https://www.jikiden.org a bude jim poslán z Japonska originální kaligrafický tisk certifikátu o absolvování kurzu.

Vytvořte si webové stránky zdarma!