Jikiden je japonské slovo a znamená "systém učení předané z učitele na žáka". Jikiden Reiki je tradiční japonská metoda, jedinečné léčitelské umění přikládáním rukou nebo na dálku, dodnes zachované v podobě, jak ji vyučoval Usui Sensei. Vyznačuje se průzračnou čistotou techniky, klade důraz na cílenou práci s klientem a léčení jeho obtíží.

Tzv. západní Reiki, tak jak se aktuálně praktikuje a vyučuje, se k nám dostala z Japonska, přes Ameriku do Evropy, je logicky silně ovlivněna množstvím západních myšlenek a představ, následně doplněná o další "doplňky" z východních nauk a filosofií.

Škola Jikiden Reiki předává své učení v původní nezměněné podobě a klade velký důraz na tradiční formu i obsah a především na praktické terapeutické dovednosti. Nedílnou součástí výuky je rozeznání a eliminace tzv. 5 stupňů Byosen (místo s nahromaděnou škodlivou energií, s různou intenzitou a frekvencí) ve fyzickém těle. Nabízí také osvědčené postupy při prezenčním nebo dálkovém ovlivnění nežádoucího chování a poruch a také např. závěrečnou speciální japonskou aktivační poklepovou techniku Kekko na podporu cirkulace krve a lymfy.

Studenti Jikiden Reiki se již v úvodu seznámí samozřejmě nejen s historií a hierarchií učitelů/zakladatelů Reiki v Japonsku, ale i s pěti životními pravidly Reiki, (vč. jejich recitace v japonštině, působící jako tzv. mantra při hlasitém vyslovení - japonsky Kotodama). Je kladen důraz na konkrétní terapeutické postupy u jednotlivých fyzických či psychických obtíží a nemocí, pozice rukou, vnímání Byosen a další specifické znalosti důležité pro práci certifikovaného terapeuta nebo i pro vlastní využití v rámci rodiny a známých.

Původní systém Jikiden Reiki se vyučoval v 6 stupních, dnes se Jikiden Reiki učí v následujícím členění:

1.stupeň Shoden (kompletní přímý léčebný postup přikládáním rukou a 5.stupnů Byosen), 

2.stupeň Okuden (léčebný postup bez přikládání rukou, mentální  a dálkové léčení a rozšíření terapeutických postupů o další techniky).

3. stupeň Shinpiden je již lektorský:

a) Shihan-Kaku (asistent učitele, který může již sám vyučovat/naladit* na 1.st. Shoden) podmínkou účasti je opakované absolvování 1. a 2.stupně, poskytnuté a zdokumentované terapie min.40 různým klientům a celkový počet 120 hodin provedených terapií).

b) Shihan (učitel) - podmínkou účasti na výuce je opět opakování předchozího stupně Shihan-Kaku, odučení a naladění min. 10 osob na stupeň Shoden, po absolvování může učit již i Okuden,

c) Dai Shihan (velký učitel, mistr - aktuálně jich je na světě jen několik) a v Evropě je to Frank Arjava Petter, viceprezident Jikiden Reiki Kenkyukai (institutu), můj učitel Jikiden Reiki.

d) Kaicho - (prezidentem Jikiden Reiki Kenkyukai (institutu) je Tadao Yamaguchi).

Z tohoto přehledu je jasné, že se jedná o proces, životní styl a osobní cestu praktikanta, jeho praktické zkušenosti a dovednosti, a ne jen "zakoupení si zasvěcení" a označování se titulem "Mistr" Reiki, bez jakýchkoliv zkušeností s praktikováním. Absolventům Jikiden Reiki přijde certifikát dle dosaženého stupně přímo z Institutu Jikiden Reiki Kenkyukai v Japonsku. Celkový průběh studia je evidován (jednotlivá absolvování a opakování jednotlivých stupňů).

*Japonci nepoužívají pojem "zasvěcení" , ale "naladění se na energii" (japonsky Reiju). Rovněž pojem "mistr" je pro ně synonymem skutečného mistrovství, např. v umění kaligrafie, bojových umění apod., není to titul pro absolventa kurzu Reiki. Oslovení "mistr" (Sensei) používají žáci jako výraz úcty k jejich učiteli - Usui Sensei, Hayashi Sensei,..

Termíny kurzů Jikiden Reiki v Pardubicích - viz záložka Shoden, Okuden a blok Shoden+Okuden

Žádost o  přihlášku lze poslat na email:  arcaneia@email.cz. Tel. 607 268 826 Milena Moravcová

Vytvořte si webové stránky zdarma!